واسه خودت اسپند دود کن!

Monthly Archives: May 2022

  • گلیم چیست؟ دستبافته ای قدیمی اما امروزی

    همه ما اسم گلیم را شنیده ایم و میدانیم کفپوش یا زیر اندازی که احتمالا دست باف است. اما زیاد نیستند افرادی که دقیقا تفاوت گلیم دستبافت و جاجیم دستبافت یا با انواع ماشینی آن را بدانند. اینجا در حجره آنلاین اسپند میخواهیم به شناخت این دستبافته بسیار قدیمی بشر که اتفاقا در ایران هم …

    More
Updating…
  • No products in the cart.